||

Prosument wirtualny: w 2024 Fotowoltaika znów ma się opłacać

Od 2 lipca 2024 r. wprowadzono innowacyjne zmiany w obszarze fotowoltaiki, obiecujące korzyści dla prosumentów. Kim jest prosument wirtualny? W tym artykule omówimy kluczowe aspekty tych zmian. W tym nowy sposób rozliczania nadwyżek prądu, rozwój prosumentów wirtualnych oraz perspektywy dotyczące dofinansowania w programie Mój Prąd 6.0. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, warto zastanowić się, jak te zmiany wpłyną na ogólną dynamikę rynku fotowoltaicznego.

prosument wirtualny

W dniu 2 lipca 2024 r. Polska wprowadzi nową kategorię prosumenta – tzw. prosumenta wirtualnego. Ta innowacyjna forma uczestnictwa w rynku energii słonecznej otwiera nowe perspektywy. Zwłaszcza dla osób, które nie mają możliwości zainstalowania własnych paneli fotowoltaicznych. Jednakże, zanim zagłębimy się w detale tej zmiany. Warto spojrzeć na szereg innych rewolucyjnych kroków, które czekają branżę fotowoltaiczną w roku 2024.

Fotowoltaika w Polsce w 2024 r.: Zmiany w rozliczeniach nadwyżek prądu

Od 1 lipca 2024 r. właściciele instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych po 1 kwietnia 2022 r. przestaną korzystać z obecnego systemu net-billing. Zamiast tego, wejdzie w życie rozliczanie oparte na stawkach godzinowych. To oznacza, że zarówno sprzedaż, jak i zakup energii elektrycznej będą odbywały się na podstawie aktualnych cen prądu. W danym momencie. Nowy system może być mniej korzystny, zwłaszcza dla posiadaczy fotowoltaiki. W okresie niższych cen prądu (dzień, wiosna, lato) będą produkować więcej energii. Natomiast w okresie wyższych cen (wieczór, zima) będą musieli ją zakupić.

Prosument wirtualny – ewolucja uczestnictwa w fotowoltaice

Od 2 lipca 2024 r. pojawia się możliwość zostania tzw. prosumentem wirtualnym. Otwiera nowe perspektywy dla osób mieszkających w blokach lub nieposiadających odpowiednich warunków do instalacji paneli PV. Prosument wirtualny ma identyczny licznik prądu i obowiązuje go wcześniej wybrana taryfa dostawcy energii. W praktyce, taka osoba może zakupić udział w mocy z większej farmy słonecznej, a uzyskane środki z sprzedaży nadwyżek prądu są odliczane od jej rachunku za zużycie energii elektrycznej.

To innowacyjne podejście do fotowoltaiki pozwala na elastyczność w korzystaniu z energii, a zarazem umożliwia oszczędności na rachunkach za prąd. Jednak, czy sprzedawcy i dystrybutorzy prądu będą gotowi na prosumentów wirtualnych od 2 lipca 2024 r.? Jak będzie regulowany rynek osób i firm z elektrowniami słonecznymi, które będą dostarczać moc prosumentom wirtualnym?To pytanie pozostaje na razie otwarte.

Jak rozlicza się prosument wirtualny, a jak prosument zbiorowy

Wirtualny prosument (informacje w pdf z gov.pl tutaj) to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. Co ważne, instalacja tego prosumenta jest podłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w miejscu innym niż to, gdzie zużywa energię. Kluczowym elementem jest również to, że instalacja nie może być połączona z siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną poprzez wewnętrzną instalację budynku wielolokalowego. To rozwiązanie eliminuje ograniczenia związane z lokalizacją, umożliwiając produkcję energii z odległego miejsca.

Z kolei prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną również z odnawialnych źródeł, ale z wykorzystaniem mikroinstalacji lub małej instalacji podłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Istotne jest, że produkcja odbywa się w budynku wielolokalowym, a odbiorca końcowy niebędący gospodarstwem domowym może wytwarzać energię. Pod warunkiem że nie stanowi to głównego obszaru jego działalności gospodarczej.

Korzyści dla wirtualnych prosumentów są widoczne zwłaszcza dla tych, którzy nie mieli dogodnego miejsca do instalacji paneli fotowoltaicznych. Dzięki nowym przepisom, mogą oni przesyłać energię z odległego miejsca, co sprawia, że lokalizacja nie jest już ograniczeniem. Firmy zajmujące się produkcją energii mogą natomiast świadczyć usługi na rzecz budynków wielorodzinnych czy osiedli o ciasnej zabudowie.

W przypadku prosumenta zbiorowego, nowe przepisy otwierają możliwość współpracy między właścicielami budynku a mieszkańcami. Energia wytworzona w budynku może być dzielona z lokatorami, co sprzyja większej zaangażowanej społeczności. To rozwiązanie może również przyczynić się do zwiększenia skłonności mieszkańców do partycypacji w kosztach konserwacji instalacji oraz podejmowania nowych inwestycji, co przynosi korzyści obu stronom.

Prosumenci zbiorowi i wirtualni muszą sprzedawać nadwyżkę energii produkcyjnej do sieci oraz odkupywać energię w okresie zwiększonego zapotrzebowania, gdyż metoda rozliczeń opiera się na systemie net-billing, który przyjęto pod koniec 2021 roku. Ceny zakupu i sprzedaży są zmienną, uzależnioną od regionu, a ich bieżące stawki można śledzić za pośrednictwem strony internetowej giełdy energii.

Kiedy prosument wirtualny, a kiedy prosument zbiorowy?

Data wejścia w życie przepisów dotyczących prosumenta zbiorowego to 1 kwietnia 2022 roku, natomiast przepisy dotyczące prosumenta wirtualnego będą obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Te zmiany wprowadzają nowe możliwości i dynamicznie kształtują rynek prosumentów, tworząc warunki dla bardziej zrównoważonego i elastycznego systemu energetycznego.

Perspektywy finansowe fotowoltaiki w Polsce w roku 2024

W kontekście finansowym warto zauważyć, że ogromne zainteresowanie programem Mój Prąd 5.0 sprawiło, że środki na dofinansowania szybko się wyczerpały. Czekamy teraz na szczegóły związane z programem Mój Prąd 6.0, a ogłoszenie daty jego startu pozostaje na razie otwarte. Z danych szacunkowych wynika, że Polska zanotowała w poprzednim roku wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice o 4,6 GW. Stanowi to nadal imponujące tempo, jednak spadliśmy poza podium państw europejskich o największym przyroście mocy, głównie z powodu zmian w systemie rozliczeń w 2022 roku.

Wyzwania dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Jednakże, mimo obecnych sukcesów, rynek fotowoltaiczny w Polsce boryka się z wyzwaniami. Wciąż istnieje bariera w postaci ograniczonych możliwości przyłączania nowych instalacji do sieci, co wymaga pilnej modernizacji infrastruktury energetycznej. Odmowy przyłączeń oraz problemy z napięciem w sieci są nadal powszechne, utrudniając rozwój fotowoltaiki, zwłaszcza w sektorze małych instalacji prosumenckich.

W praktyce, pomimo sukcesów w kategorii instalacji prywatnych, miliony Polaków mieszkających w budownictwie wielorodzinnym pozostają poza zasięgiem dotychczasowych rozwiązań fotowoltaicznych. Pomimo tego, rynek zaczyna się sprofesjonalizować, a firmy skupiają się na dużych projektach komercyjnych i przemysłowych.

Podsumowanie: prosument wirtualny a Fotowoltaika w Polsce – stan obecny i przyszłość

Podsumowując, fotowoltaika w Polsce zmierza w kierunku nowych możliwości i wyzwań. Nowy sposób rozliczania nadwyżek prądu, wprowadzenie prosumenta wirtualnego oraz oczekiwane zmiany. W programie dofinansowania Mój Prąd 6.0 rysują obraz dynamicznego rynku, który jednak stoi przed koniecznością rozwiązania istniejących problemów infrastrukturalnych. Przyszłość fotowoltaiki w Polsce zależy nie tylko od innowacyjnych koncepcji, ale także od skutecznej modernizacji i dostosowania infrastruktury energetycznej do rosnących potrzeb rynku energii słonecznej. Fotowoltaika znów ma się opłacać, ale to wymaga zrównoważonego rozwoju, współpracy różnych podmiotów oraz efektywnej regulacji rynkowej. Zapraszamy do wyceny instalacji w naszej firmie pod numerem 519621217.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.