||

Mój Prąd 5.0 – na ile dofinansowania możesz liczyć?

Wprowadzenie:

Mój Prąd to program, który odegrał kluczową rolę w popularności fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy edycje skupiały się głównie na dotowaniu elektrowni słonecznych. Czwarta i piąta edycja zostały poszerzone o możliwość wsparcia dla magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz urządzeń do gromadzenia ciepła. Kolejna, piąta edycja programu Mój Prąd rozpoczął się 22 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowy Dzień Ziemi. Zastanawiasz się, na jaką dotację możesz liczyć w ramach Mój Prąd 5.0? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

benefiko mój prąd 5
benefiko mój prąd 5

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program Mój Prąd 5.0 jest skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby, które rozliczają się w systemie net-billing, mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0. Jeśli rozliczasz się w starym systemie, istnieje możliwość skorzystania z wsparcia, zmieniając system rozliczeniowy na net-billing.

W ramach Mój Prąd 5.0 wyróżniono trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie otrzymali dotychczas wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering), którzy nie otrzymali dotychczas wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system net-billing.
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering), którzy skorzystali już z dotacji dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, np. z programu “Mój Prąd”. W przypadku tej grupy, aby ubiegać się o dofinansowanie w Mój Prąd 5.0, muszą być spełnione trzy warunki: a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą już otrzymano dotację, została podłączona i opłacona od 1 lutego 2020 r.; b) system rozliczania wyprodukowanej energii został zmieniony na net-billing; c) wnioskodawca zgłasza dodatkowe urządzenie objęte programem Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – na co można otrzymać dotację? Podobnie jak w poprzednich edycjach, Mój Prąd 5.0 skupia się na promowaniu fotowoltaiki. Jednak czwarta i piąta edycja programu poszerzyły wsparcie o inne obszary, takie jak magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz pompy ciepła. W obliczu kryzysu energetycznego i rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, które wytwarzają i zużywają własną energię, są coraz bardziej pożądane.

Mój Prąd 5.0 oferuje dotacje m.in. na:

 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne: dotacja do 6 000 zł dla grupy 1 i 2 wnioskodawców, a dla grupy 3 wnioskodawców do 3 000 zł.
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne z dodatkowym urządzeniem: dotacja do 7 000 zł dla grupy 1 i 2 wnioskodawców oraz do 3 000 zł dla grupy 3 wnioskodawców.
 • Magazyny ciepła: dotacja do 5 000 zł.
 • Gruntowe pompy ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda): dotacja do 28 500 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej: dotacja do 19 400 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda: dotacja do 12 600 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/powietrze: dotacja do 4 400 zł.
 • Magazyny energii elektrycznej: dotacja do 16 000 zł.
 • Systemy zarządzania energią HEMS/EMS: dotacja do 3 000 zł.
 • Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej: dotacja do 3 500 zł.

Bonus za przejście na net-billing. Wnioskodawcy z grupy 3, czyli osoby, które rozliczają się w systemie opustów i już skorzystały z dotacji, mogą otrzymać bonus w wysokości 3 000 zł. Warunkiem otrzymania bonusu jest przejście na system net-billing oraz zakup dodatkowego urządzenia.

Przykładowo, jeśli już posiadasz instalację fotowoltaiczną i rozliczasz się w systemie opustów, możesz przejść na net-billing i otrzymać dodatkowe 3 000 zł na fotowoltaikę oraz do 19 400 zł na pompę ciepła. Możesz także zwiększyć dotację. Zdecyduj się na zakup magazynu energii (do 16 000 zł) oraz systemu zarządzania energią HEMS (do 3 000 zł).

Maksymalna kwota wsparcia z programu Mój Prąd 5.0 dla wnioskodawców z grupy 3 wynosi aż 41 400 zł.

Poprzednie edycje Mój Prąd: Poprzednie edycje programu Mój Prąd cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i przyczyniły się do znacznego wzrostu zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Pierwsze dwie edycje oferowały wsparcie na poziomie 5000 złotych, a trzecia edycja jedynie 3000 złotych. Mimo stosunkowo niewielkich kwot dotacji w porównaniu do późniejszych edycji, program odniósł spektakularny sukces. Wnioski masowo napływały do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a środki wyczerpywały się szybciej niż planowano. Budżet trzeciej edycji programu został wykorzystany już po trzech miesiącach od rozpoczęcia dofinansowania. Również czwarta edycja zakończyła się przedwcześnie z powodu wyczerpania środków.

W pierwszej odsłonie IV edycji programu Mój Prąd, dzięki zmianom w prawie, wsparcie na same instalacje fotowoltaiczne wzrosło do 4 tysięcy złotych, a z dodatkowymi elementami nawet do 5 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dotacji dla prosumenta, który skorzystał z dotacji na wszystkie produkty objęte programem, wynosiła aż 20 500 złotych. Początkowo ta edycja nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego naboru wniosków przedłużono, a kwotę dofinansowania podniesiono.

15 grudnia 2022 roku ruszyła druga odsłona IV edycji programu Mój Prąd.

Dotacja na same instalacje fotowoltaiczne wynosiła już 6 tysięcy złotych, a na system z dodatkowymi urządzeniami aż 7 tysięcy złotych. Jednak największą zmianą było wsparcie dla magazynów energii, które wzrosło o ponad dwukrotnie, z 7,5 tysiąca złotych do 16 tysięcy złotych. Całkowita kwota dotacji dla jednego prosumenta mogła sięgnąć nawet 32 tysięcy złotych! Ponadto, dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą, a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone zgodnie z nowym poziomem dofinansowania, a wnioskodawcy otrzymali wyrównanie. Efektem tych zmian było masowe składanie wniosków przez Polaków od 15 grudnia. W związku z wyczerpaniem budżetu, przyjmowanie wniosków zostało zakończone 17 marca, pomimo planowanego terminu do 31 marca.

Kiedy zainstalować fotowoltaikę, żeby skorzystać z dotacji? Dotychczas, niezależnie od edycji programu, kluczową rolę odgrywały wydatki poniesione na zakup i montaż instalacji jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków. Nawet rok lub dwa lata wcześniej. W przypadku Mój Prąd 5.0, uwzględniane są wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku.

Ważne jest, aby rozpoczęcie inwestycji rozumieć jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego. Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi być zakończona, co oznacza podłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wymienionych we wniosku o dofinansowanie.

Ostatnia szansa na dotację?

Program Mój Prąd jest zaplanowany na lata 2019-2023 lub do wyczerpania środków. Piąta edycja, Mój Prąd 5.0, może być ostatnią szansą na skorzystanie z dotacji w ramach tego programu. Na podstawie wcześniejszej wersji, IV+, można przypuszczać, że zainteresowanie będzie ogromne. Wysokie kwoty wsparcia mogą spowodować szybkie wyczerpanie budżetu, a dotacje otrzymają tylko osoby, które jako pierwsze złożą wniosek i rozpoczną inwestycję już teraz.

Czy budżet zostanie zwiększony w kolejnych latach, a program będzie kontynuowany? Czy może pojawi się nowy program zastępujący Mój Prąd?

Mój Prąd 5.0 czy Czyste Powietrze?

W programie Mój Prąd 5.0, w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, nie ma kryteriów dochodowych. W(w Czystym Powietrzu dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tysięcy złotych. Dotacje na pompy ciepła w Mój Prąd 5.0 są dostępne nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak to ma miejsce w programie Czyste Powietrze. W związku z tym, właściciele kotłów gazowych również mogą ubiegać się o dotację na pompę ciepła. Należy jednak pamiętać, że program Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i systemów zarządzania energią HEMS. Dlatego jeśli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszym wyborem będzie Mój Prąd. Jeśli chodzi o kwoty wsparcia na instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła, w programie Mój Prąd 5.0 są one zbliżone. Do podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze, co obrazuje poniższa tabela:

Mój Prąd 5.0:

 • Kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną: do 7 000 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła gruntową: do 28 500 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-woda: do 12 600 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej: do 19 400 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-powietrze: do 4 400 zł

Czyste Powietrze:

 • Kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną: do 6 000 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła gruntową: do 28 000 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-woda: do 12 600 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej: do 19 400 zł
 • Kwota dotacji na pompę ciepła powietrze-powietrze: do 4 400 zł

Trudno jednoznacznie stwierdzić, który program jest bardziej opłacalny. To zależy od rodzaju inwestycji i poziomu dofinansowania, na które się kwalifikujesz w ramach programu Czyste Powietrze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy spełniasz warunki dotacji i jakie wsparcie byłoby dla Ciebie najkorzystniejsze. Zachęcamy do skontaktowania się z naszym doradcą. Dobierzemy dla Ciebie urządzenia odpowiednie do Twoich potrzeb i pomożemy w złożeniu wniosku o dotację. Możesz postawić na nasze doświadczenie, uniknąć formalności i zaoszczędzić swój czas, a my kompleksowo zajmiemy się wszystkim.

Podsumowanie:

Program Mój Prąd 5.0 to świetna okazja dla osób, które chcą wytwarzać własną energię elektryczną i korzystać z dofinansowania. Na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła oraz systemy zarządzania energią. Dotacje w ramach Mój Prąd 5.0 sięgają nawet 58 tysięcy złotych, a maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Przejście na system net-billing i dodatkowe urządzenia mogą przynieść dodatkowy bonus w wysokości 3 tysięcy złotych. Ważne jest, aby działać szybko, ponieważ budżet programu może szybko zostać wyczerpany. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z dofinansowania Mój Prąd 5.0, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w całym procesie, abyś mógł cieszyć się korzyściami związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.